การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้”

1. คู่มือการอบรม
2. ตารางการอบรม
3. โครงร่างสื่อและตัวอย่างผลผลิต
4. ตัวอย่างผลงาน “การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้”
5. หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ไฟล์เวิร์ด)
6. แบบประเมินการอบรม
7. ผลงานผู้เข้าอบรม รุ่น 1|รุ่น 2

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: