ง23101-ง23102 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557

images (10)  คำอธิบายรายวิชา
images (10)  แบบทดสอบก่อนเรียน
images (10)  กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน banner (30 คะแนน)

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบ

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: