ส่งงาน WordPress ม.5/3

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

Advertisements
 1. นาย ธชายุธ เตจ๊ะนัง เลขที่ 2
  http://yamamotocup.wordpress.com

 2. นางสาว สุธีรา เมืองซายมูล
  http://suteera1994.wordpress.com

  งานคอมล่าสุด

 3. นางสาว สุธีรา เมืองซายมูล เลขที่ 19
  http://suteera1994.wordpress.com

 4. นางสาว อมีซอ เซอมู เลขที่ 30
  http://leewenyi.wordpress.com

 5. http://gift3238.wordpress.com/
  นางสาว สิรัญญา นารินคำ เลขที่่ 18

 6. http://gift3238.wordpress.com/
  นางสาว สิรัญญา นารินคำ เลขที่่ 18

 7. น.ส.รัชนี แซ่ลี เลขที่28

  http://ratchaneedotcom.wordpress.com/

 8. http://chotip21659.wordpress.com
  นางสาวช่อทิพย์ สืบใจยศ เลขที่ 10

 9. นางสาว อารีญา ใจปินตา เลขทที่ 32 ใหม่่่ๆๆๆๆ
  http://yambeast.wordpress.com/

 10. คนึงนิต อุ่นโทกาศ เลขที่ ๙ ใหม่ๆๆๆๆ
  http://jie2537.wordpress.com

 11. นางสาว หทัยวรรณ จินดาธรรม เลขที่ ๒0 ใหม่
  http://mai2537.wordpress.com

 12. น.ส.จุรีพรรณ สามเล็ก เลขที่ 23
  https://taokao.wordpress.com

 13. น.ส.จุรีพรรณ สามเล็ก เลขที่23
  http://taokao.wordpress.com

 14. นางสาวอุษนีย์ ขะป่า เลขที่ 33
  https://yimyimkang.wordpress.com

 15. น.ส.อรัญญา มาโปะ เลขที่31
  http://chingchinghahaha.wordpress.com

 16. นาย วิกรม ศรีนวล เลขที่ ๔ ใหม่
  http://wikrom.wordpress.com/

 17. นางสาวธีรารัตน์ มูลแจ่ม เลขที่11
  http://yuy1204.wordpress.com

 18. นางสาว บุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง เลขที่ 13
  http://boonpi1994.wordpress.com

 19. นางสาว บุญพิทักษ์ จันทร์เปล่ง เลขที่ 13
  http://boonpi1994.worldpress.com

 20. นางสาว สุธีรา เมืองซายมูล เลขที่ 19
  http://sutera1994.worldpress.com

 21. นางสาว สิรัญญา นารินคำ เลขที่ 18
  http://gift3238.wordpress.com

 22. กุลจิรา แซ่หู่

  นางสาวกุลจิรา แซ่หู่
  http://kuljira-kul.wordpress.com

 23. นางสาว อมีซอ เซอมู เลขที่ 30
  http://yi_yi_za.wordpress.com

 24. นาย กมล วิเศษงามปกรณ์ เลขที่ 6
  http://kamol789.wordpress.com

 25. นางสาวอารีรัตน์ หล้าเมือง เลขที่ 21
  http://arreerat2537.wordpress.com

 26. นางสาวแพรวไหมคำ เชื้อเจ็ดตน เลขที่26
  http://nittylovess.wordpress.com

%d bloggers like this: