ส่งงาน WordPress ม.5/6

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

โฆษณา
 1. http://ployployyy.wordpress.com

  น.ส. ปพิชญา บัวคำ เลขที่18

 2. http://takecare578.wordpress.com
  นางสาว หมี่ลอ ปอแฉ่ เลขที่ 12 ชั้น ม.5/6
  wordpressใหม่ค่ะ

 3. http://lalamiw.wordpress.com/
  นางสาว อาภากร เลิศรังษี เลขที่ 24 ม.5/6

 4. http://tanlizaa.wordpress.com/

  นาย ชยุตม์ ตะสุข เลขที่ 1

 5. http://tanlize.wordpress.com
  นาย ชยุตม์ ตะสุข เลขที่ 1

 6. http://lalamiw.wordpress.com

  น.ส อาภากร เลิศรังษี เลขที่24

 7. http://lalamiw.wordpress.com/
  นางสาวอาภากร เลิศรังษี เลขที่24

 8. http://lalamiw.wordpress.com/

  นางสาวอาภากร เลิศรังษี เลขที่24

 9. นางสาว พจนา พรรุ่งแสงกุล ม.5/6 เลขที่17
  http://leknoidotcom.wordpress.com

 10. นางสาวแสงเดือน อภิสุนทรกุล ม.5/6 เลขที่ 23
  http://ggglove0807.wordpress.com/
  wordpress ใหม่ค่ะ

 11. นางสาว พจนา พรรุ่งแสงกุล 5/6 เลขที่ 17
  http://lekleknoinoi.wordpress.com
  เวบนี้เข้าได้แล้วค่ะ อันใหม่ค่ะ

 12. นางสาว อาภากร เลิศรังษี ม.5/6 เลขที่ 24
  http://lalamiw.wordpress.com

 13. น.ส.ขวัญชนก ชาวคำเขต เลขที่ 5 ม.5/6
  http://mook2026.wordpress.com

 14. น.ส อัมพร อ่วยยือ เลขที่ 13
  http://namyenz.wordpress.com/

 15. น.ส สุมาลี วงษ์ธานี เลขที่ 22

  https://mintsumalee.wordpress.com

 16. น.ส จุฬารัตน์ วรรณเวช เลขที่ 7

  https://jularatwannawat.wordpress.com

 17. น.ส.เบญจมาศ เปี่ยมตาชู เลขที่ 9

  http://benjamas9.wordpress.com/

 18. น.ส.ศิริลักษณ์ จี้จุมปัน เลขที่ 21

  http://chichumpanaewz.wordpress.com/

 19. น.ส.พูลศิริ กาบุญก้ำ เลขที่10

  http://poonsiriblogwordpresscom.wordpress.com/

 20. นางสาว จันทร์จิรา ปราบโจร เลขที่ 6
  https://smindbay55.wordpress.com

 21. น.ส. เจนจิรา รีอิน เลขที่ 15

  http://ggforfang.wordpress.com/

 22. นาย ณัฐภัทร สุวะทิตย์ เลขที่ 2
  http://gg957.wordpress.com/

 23. นายสุรชัย สมบูรณ์ เลขที่3

  http://surachaisomboon.wordpress.com/

%d bloggers like this: