ส่งงาน WordPress ม.5/7

ตัวอย่างการส่งงาน เช่น

นายวรกาญจน์ เลี้ยงอำนวย เลขที่ 1

http://worakan5555.wordpress.com

โฆษณา
 1. เปลี่ยนใหม่ค่ะ

  นางสาว กานดา เทียนละ เลขที่ 25 ม.5/7
  http://kanda089.wordpress.com/

 2. นางสาว พรเพ็ญ เยต้อง เลขที่ 31

  http://yetorng.wordpress.com/wp-admin/

 3. เปลี่ยนใหม่เหมือนกาน

  นาย สรศักดิ์ จำปาแก้ว เลขที่ 15
  http://sorasaksoso.wordpress.com/

 4. http://www.wordpress.com/perayut
  นาย พีระยุทธ วงศ์สุข เลขที่8 ชั้น ม.5/7

 5. เปลี่ยนใหม่นะค่ะ

  นางสาว วนาลี จะก่าจะหลี เลขที่ 20
  http://wanalee004.wordpress.com/

 6. นายกิตติธัช กุณามา เลขที่ 1 ชั้น 5/7
  http://kittithat001.wordpress.com

 7. ดิตถกร ศรีสัตถา

  ดิตถกร ศรีสัตถา ม.5/7 เลขที่ 11

  http://dittakorn0033.wordprees.com

 8. นางสาว ไพรจิตร อยู่ลือ เลขที่ 31

  http://alu_2012.wordpress.com

 9. นางสาว บุษบา ชัยแย้มวงศ์ เลขที่ 30

  http://wordpress.com/butsaba

 10. นางสาว กานดา เทียนละ เลขที่ 25

  http://kanda001.wordpress.com

 11. นางสาว สิราวรรณ แซ่ลี เลขที่ 33

  http://sirawan1994.wordpress.com

%d bloggers like this: