เด็กหลง ผู้ใหญ่ลืม
ตอนที่ 10 ไม่ให้อภัย
ตอนที่ 9 ไม่มีสัมมาคารวะ ไม่รู้จักกาลเทศะ
ตอนที่ 8 ความรัก
ตอนที่ 7 แซงคิว
ตอนที่ 6 วัตถุนิยม
ตอนที่ 5 ติดโทรศัพท์
ตอนที่ 4 การศึกษา
ตอนที่ 3 น้ำ(เมา)
ตอนที่ 2 ครอบครัวแตกแยก
ตอนที่ 1 เด็กหลงไปไหน ผู้ใหญ่ลืมอะไร

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: