โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87

tcd

โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 ตั้งอยู่ บ้านอากู่ เลขที่167 หมู่ 3 ต.เทอดไทย  อ.แมาฟ้าหลวง จ.เชียงราย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2512  โดยหมวดตำรวจตระเวนชายแดนประจำบ้านหินแตก  ได้คำนึงถึงกาารศึกษา จึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านอากู่  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ในพื่นที่บริเวณของโรงเรียนประมาณ  6  ไร่  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2512  มีนักเรียนจำนวน  24  คน  โดยมี ส.ต.ท.อุ่นเรือน  เทพโยธา เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับบริจาคเงินจาก คุณพรทิพย์-คุณเอิร์บ ไซม่อน  สร้างอาคารเรียนและมอบอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2547  และในปี  2554  ทางโรงเรียนได้มอบโอนให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2554

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120740
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  120740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tomrodtavanchaydan bumrung87
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอากู่
ตำบล :
  เทอดไทย
อำเภอ :
  แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57240
โทรศัพท์ :
  0805002487
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2512
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทอดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  66 กม.
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: