Monthly Archives: มิถุนายน 2011

บทความ เรื่อง นิทานความดี ตอน ความลับไม่มีในโลก


ผมในฐานะที่เป็นครู สอนมาไม่นาน ประมาณ 8 ปี ประกอบอาชีพอื่นหลังจบการศึกษามาประมาณ 2 ปี ประสบการณ์ทำงานรวมกันก็ 10 ปีเต็ม ผ่านงานในองค์กรมา 6 องค์กร สิ่งที่ผมได้แลสดับมามากมายนัก คิดว่ามากกว่าผู้ที่จบการศึกษาแล้วมาทำงานในสถานที่เดียวจนจะเกษียณอายุราชการบางคนก็ว่าได้ สิ่งน่าอับอายที่สุดของบุคลากรในแต่ละองค์กรคืออะไรท่านผู้อ่านพอจะทราบไหมครับ ผมว่าคงทราบแหละครับ สิ่งนั้นก็คือ “ความลับ” ความลับนั้นอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่บริบทขององค์กร แต่ความลับที่ช่างเหมือนกันของบุคคลในองค์กร คือ ความลับในเรื่องของ “กามตัณหา”

หนึ่งในตัณหาสาม คือ กามตัณหา อย่างที่หนึ่ง อยากในกาม กามตัณหา ก็ด้วยความโง่ ความหลง ความยึดมั่น ถือมั่น ด้วยอวิชชา จึงอยากในกาม มันก็เร่าร้อน ตั้งแต่เริ่มอยาก แล้วก็เริ่มประพฤติ ปฏิบัติ กระทำลงไป แต่ข้อนี้ สำหรับ ฆราวาสทั่วไป เขาก็มิได้หมายความว่า จะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับกาม เพราะคำว่า กาม มีความหมาย หลายอย่าง, กาม เรื่องเกี่ยวกับเพศ เพศหญิง เพศชาย นี้ก็กาม นี้ส่วนที่มันเนื่องกัน ไม่ถึงขนาดนั้น ก็ยังเรียกว่า กาม เช่น ชอบอาหารเอร็ดอร่อย ชอบเสียงไพเราะ แม้ยังไม่เกี่ยวกับเพศ ก็ยังเรียกว่า กาม เหมือนกัน เพราะมันเนื่องกัน โดยส่วนลึก

ถ้าเราไปเกี่ยวข้องด้วย คือ ไปอยากด้วยความโง่ ความหลงอะไร มันก็เกิดสิ่งเร่าร้อน หรือเป็นทุกข์ขึ้นมา แต่ถ้าต้องไปเกี่ยวข้องด้วย สติสัมปชัญญะ ก็มีความเป็นกามน้อยลง แม้เรื่องเพศ ที่จะ ประกอบกิจกรรมทางเพศ ด้วยความรู้สึก ที่เป็นหน้าที่ของฆราวาส แล้วก็ทำไปด้วย สติสัมปชัญญะ อย่างนี้ ความที่เรียกว่า เป็นกาม มันก็น้อยลง มันก็มีความเป็น กามตัณหา น้อยลง ถ้าสมมติว่า บริสุทธิ์ใจจริงๆ ในการที่จะทำเพียง หน้าที่ เพื่อการสืบพันธุ์ ล้วนๆ ถ้ามันเป็นสิ่งที่ ปฏิบัติได้ มันก็ไม่ถึงกับจัดว่า เป็นกาม มันกลายเป็นหน้าที่ ไปก็ได้ แต่ตามปกติ ไม่มีใครทำได้ เพราะว่าธรรมชาติ มันลึกกว่า มันลึกซึ้งกว่า มันใส่กาม ไว้กับการสืบพันธุ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ ไม่ค่อยมีใคร ชอบทำกันนัก แต่โดยเหตุ มันเอากาม มาจ้าง เอาความรู้สึก ทางกามนี้ มาจ้างให้ สัตว์ทั้งหลาย ทำหน้าที่สืบพันธุ์ มันยุ่งยาก ลำบาก เท่าไร มันก็ยอมทน

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

ถ้าเราไปโง่ ไปหลงกินเหยื่อ ของธรรมชาติ อันนี้เข้า มันก็เกิดความทุกข์ จากสิ่งที่เรียกว่า กามตัณหา เมื่อคนยังมี อวิชชาอยู่ มันก็ต้องโง่ ก็ต้องตกเป็นเหยื่อ ของสิ่งนี้  เป็นทาสของอวิชชา เป็นทาสของตัณหา แล้วคนยอมลำบาก ให้สิ่งที่เรียกว่า ตัณหา โดยเฉพาะกามตัณหานี้ เคี้ยวกิน ภาษาบาลีเขาใช้คำว่า เคี้ยวกิน คือ คนมันเป็นทาส ของกามตัณหา ยอมทนลำบาก นานาประการ เพื่อจะให้ได้มา นี้คือสิ่งที่เรียกว่า กามตัณหา หมายถึง เรื่องเพศโดยตรง สิ่งที่เป็นอุปกรณ์ทางเพศ ความไพเราะ สนุกสนาน เอร็ดอร่อย แม้ไม่เกี่ยวกับเพศ โดยตรง มันก็เป็นกาม นี้ไปเกี่ยวกับเพศโดยตรง แล้วยิ่งเป็นกาม อย่างยิ่ง นี้อย่างที่หนึ่ง เรียกว่า กามตัณหา (http://www.buddhadasa.com/dhamanukom/tanha62.html : 2554) Read the rest of this entry

โฆษณา

บทความ เรื่อง WSS : Worst Seniority System : ระบบอาวุโสที่เลวร้ายที่สุด


 WSS : Worst Seniority System หมายถึง ระบบอาวุโสที่เลวร้ายที่สุด

          ในองค์กรทุกองค์กรของรัฐในรูปแบบสถานศึกษาย่อมมีระบบอาวุโสเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรมองค์กร องค์กรใดมีผู้อาวุโสที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตใจงดงามและเปี่ยมไปด้วยบารมี คอยเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคลากรภายในองค์กร ส่งผลให้องค์กรสามารถทำงานเป็นทีมได้ องค์กรนั้นย่อมเจริญงอกงามและสามารถพัฒนาได้อย่างไม่มีขีดจำกัด แต่หากองค์กรใดมีผู้อาวุโสที่มีอัตตาสูง เป็นหนอนอาจม หรือเหลือบไรที่คอยแต่ดูดเลือด กัดแทะ ชอนไช องค์กร ใช้อำนาจความเป็นอาวุโสของตนเองหาผลประโยชน์เข้าตัวเอง บางคนเป็นก็จระเข้ที่ขวางคลอง บางคนก็เหยียบเรือสองแคม บางคนก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อ เห็นแก่ตัว ไร้ประสิทธิภาพ เสื่อมสมรรถภาพ บางคนที่มีภูมิรู้มากก็ไม่ยอมนำความรู้ความสามารถของตัวเองช่วยพัฒนาคุณภาพขององค์กร ก็จะทำให้องค์กรนั้นหล้าหลัง ด้อยพัฒนา ไม่เจริญงอกงาม ผู้อาวุโสที่มีอัตตาสูงเหล่านี้มียศและตำแหน่งสูงส่ง มีเงินประจำตำแหน่ง รวมรายได้แล้วร่วมแสนบาทต่อเดือน ปีหนึ่งๆ มีรายได้สุทธิร่วมหนึ่งล้านบาท จะเห็นได้ว่าผู้อาวุโสเหล่านี้มีรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทวิชาการ ในระดับเชี่ยวชาญพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือชำนาญการพิเศษ แต่รายได้เหล่านี้เป็นแรงจูงใจ เป็นเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรุ่นใหม่ไฟแรงต้องการจะไขว่คว้ามาเป็นของตนเองให้ได้ถ้าโอกาสนั้นมาถึง

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Read the rest of this entry