Monthly Archives: ตุลาคม 2011

วิชา โครงงานคอมพิวเตอร์


  1. แบบเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์(การ์ตูนอนิเมชั่น)
  2. คู่มือการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
  3. พาวเวอร์พอยท์ เรื่อง Animation
  4. ประวัติอนิเมชั่นไทย
  5. เอกสารเกี่ยวกับการสร้่างงาน Animation ใน FLASH
  6. ใบความรู้ เรื่อง การเขียน Story Board

 

การวาดการ์ตูนใน FLASH

Read the rest of this entry

โฆษณา

บทความ เรื่อง ความโชคดีกับโชคร้ายท่ามกลางความเลื่อมล้ำทางสังคมกับช่องว่างทางกฎหมาย


ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

วันนี้เห็นคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนแล้วเกิดความสงสัยว่าทำไมสังคมไทยจึงมีความเลื่อมล้ำกันมากมาย แม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน ซึ่งผมก็ไม่เข้าใจในกฎหมายมากมายนัก จึงท่องอินเทอร์เน็ตเข้าไปหากฎหมายที่เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน ก็ได้พบกับกฎหมายที่ว่าด้วยการให้ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติราชการ ได้รับบำเหน็จความชอบโดยการเลื่อนขั้นเงินเดือน คือ กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยเช่นกัน ให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม คือ เลื่อน 1 เมษายน ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน คือ เลื่อน 1 ตุลาคม และท่านเคยสงสัยแล้วไม่รู้จะไปถามใครไหมว่า ข้อ 6 , ข้อ 7 และ 11 นั่น หมายความว่าอย่างไร เราไปดูกันนะครับ (ส่วนมากแล้วก็มีแค่นี้ครับ ตามบัญชีรายชื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนแนบคำสั่งของโรงเรียน) ส่วนรายละเอียดของแต่ละข้อให้ท่านเข้าไปอ่านเองใน กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 นะครับ (http://kormor.obec.go.th/kod/kod075.pdf) Read the rest of this entry

การใช้งาน LectureMaker


คู่่มือการใช้งาน LectureMAKER
ดาวน์โหลดโปรแกรม LectureMAKER