บทความ เรื่อง โอกาสที่ไขว่คว้าได้ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

หลังจากที่ผมได้ถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง “โอกาส” ไปครั้งแรกที่ดิ้นรนหาไม่ค่อยน่าประทับใจสักเท่าไหร่นะครับ วันนี้ลองมาฟังประสบการณ์เรื่องใหม่ที่เกี่ยวกับ “โอกาส” แต่เป็น “โอกาสที่ไขว่คว้าได้” โดยเฉพาะคนที่บรรจุรับราชการครู เป็นครูผู้ช่วยหมาดๆ ควรศึกษาให้เข้าใจนะครับ ซึ่งเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวผมเอง ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2554 ที่ผ่านมา ในเรื่องของการสร้างโอกาสโดยการเลื่อนวิทยฐานะจาก “ครู ไม่มีวิทยฐานะ” เป็น “ครู วิทยฐานะชำนาญการ” มีผลทำให้เงินเดือนผมทั้งปี 2554 ขยับขึ้นถึง 5,230 บาท ตามลำดับดังนี้

– 1 ตุลาคม 2553 ได้รับขั้นเงินเดือน 13,240 บาท
– 31 มีนาคม 2554 ปรับตาม พรบ.เงินเดือน และเงินวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554) ได้รับขั้นเงินเดือน 14,300 บาท
– 1 เมษายน 2554 ปรับตาม พรฎ.เงินเดือนขั้นต่ำสูง พ.ศ. 2554 ได้รับขั้นเงินเดือน 14,700 บาท
– 1 เมษายน 2554 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน “ครึ่งขั้น” ได้รับขั้นเงินเดือน 15,440 บาท
– 12 พฤษภาคม 2554 ส่งคำร้องขอประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ และผ่านการประเมิน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ครู วิทยฐานะชำนาญการ” เพราะมีเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของ คศ.2 อยู่ 1 ขั้น จึงได้รับเงินเดือนขั้นต่ำของ คศ. 2 ขั้นเงินเดือนจึงอยู่ที่ 16,190 บาท
– 1 ตุลาคม 2554 ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน “หนึ่งขั้น” ได้รับขั้นเงินเดือน 18,470 บาท พร้อมทั้งมีวิทยฐานะชำนาญการ

ซึ่งมีผลทำให้เงินเดือนผมทั้งปี 2554 ขยับขึ้นถึง 5,230 บาท และซึ่งเป็นโอกาสหาได้ยากมาก ปรับพอก 8%+5%+0.5 ขั้น(เมษายน)+1ขั้น(ตุลาคม) ทำให้เงินเดือนขยับเปลี่ยนแท่ง และเพิ่มขึ้นมากพอสมควร ซึ่งเป็นโอกาสทองของผมในปี 2554 บางคนขยับมากกว่าผมอีก เพราะในเดือนเมษายน ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1ขั้น หรือ ไม่ก็เดือนตุลาคม ได้พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 1.5ขั้น แต่ทั้งปีไม่เกิน 2ขั้น นะครับ

ข้อแนะนำสำหรับ ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่
การขอศึกษาต่อในระดับปริญญาโท เพื่อนำวุฒิมาปรับขั้นเงินเดือนในระดับปริญญาโท ตามที่ กฏหมาย ก.ค.ศ. รับรองวุฒิให้ปรับเลื่อนเงินเดือนได้ (ขอแนะนำไม่ควรลาศึกษาต่อภาคปกติ เพราะต้องเสียเวลามาเก็บผลงานย้อนหลัง 2 ปีการศึกษา)เมื่อจบปริญญาโท จากครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู (ปริญญาตรี) 6 ปี รวมแล้ว 8 ปี แต่ถ้าจบปริญญาโท จากครูผู้ช่วย 2 ปี + ครู(ปริญญาโท) 4 ปี รวมแล้ว 6 ปี และสามารถยื่นขอเลื่อนวิทยฐานะได้ทันที แต่จะแต่งตั้งได้ก็ต่อเมื่อขั้นเงินเดือนต่ำกว่าขั้นต่ำของ คศ.2 อยู่ 1ขั้น คือ 15,430 บาท  และจะปรับเป็น 16,190 บาท ทันที ตามตารางปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ แนบท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ และแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ขอให้ยื่นหลังเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 เมษายน เพราะ 1 ตุลาคม เราจะได้เลื่อนขั้น 1ขั้น กันทุกคน จะทำให้เงินเดือนกระโดดสูงกว่าเดิม …) เห็นไหมครับว่าโอกาสก้าวหน้าในอาชีพข้าราชการครูมีมากมาย แล้วแต่ว่าผู้ใดจะไขว่ขว้ามาเป็นของตัวเองหรือไม่ “ถ้าไม่นับหนึ่งก็ไม่มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่ง เมื่อจะเริ่มนับหนึ่งก็ต้องหาเป้าหมายและหนทางสำหรับไปหาเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ” และในอนาคตหากมีการปรับเงินเดือนใหม่จริงตามนโยบายรัฐบาล(หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง) ผู้ที่จบปริญญาตรีตั้งแต่ปี 2555 จะมีโอกาสได้รับเงินเดือน+ค่าครองชีพ ถึง 15,000 บาท แล้วปริญญาโท ก็จะมีโอกาสได้เงินเดือนถึง 17,000 บาท เลยทีเดียว

ล่าสุด ร่างบัญชีอัตราเงินเดือนใหม่ดังกล่าวจะเป็นอัตราใหม่ในตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย” สำหรับคุณวุฒิแรกการบรรจุจะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.55 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.ปริญญาเอก อัตราใหม่ 19,100 บาท อัตราเดิม 13,770 บาท
2.ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท
3.ปริญญา โทที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราใหม่ 16,570 บาท อัตราเดิม 11,200 บาท
4.ปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี กลุ่มแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ อัตราใหม่ 15,430 บาท อัตราเดิม 10,190 บาท
5.ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ การศึกษา อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท
6.ประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 12,530 บาท อัตราเดิม 9,140 บาท
และ 7.ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี อัตราใหม่ 11,920 บาท อัตราเดิม 8,340 บาท
ที่มา : http://forum.kruthai.info/index.php?topic=92.0

ดังนั้นแล้วตารางปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบประกอบวิชาชีพ อาจมีเพดานแท่งเงินเดือนถึง 100,000 บาท (เงินเดือน+วิทยฐานะ+ค่าตอบแทน) เลยละครับ เดือนละแสน หนึ่งปีก็หนึ่งล้านสองแสนบาท ก็พอไหวครับกับยุคที่อะไรๆก็แพงหูฉี่แบบนี้ครับ พอถึงวันนั้นทองคำคงบาทละ 50,000 บาทละครับ คนยุคก่อน (30ปีที่แล้ว)บอกว่า “คิดอะไรมาก เมื่อก่อนพี่บรรจุใหม่ เงินเดือนพี่นะ 1,200 บาทเอง เรานะสบายสิ บรรจุใหม่เงินเดือนเป็นหมื่น” อยากจะตะโกนตอบออกไปแรงๆ ว่า “เมื่อก่อนทองคำบาทละ 400 บาท น้ำมันลิตรละ 2 บาท ข้าวสารถังละ 5 บาท นะครับ ปัจจุบันมันราคาเท่าไหร่ละครับคิดดูสิครับ” มันเทียบกันแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ แต่ละยุคแต่ละสมัยมันต่างกัน สมัยก่อนการทำผลงานมันไม่ได้ยุ่งยาก มากมายเอกสารอะไรเหมือนปัจจุบัน ไม่ต้องมีคะแนน ONET , NT หรือ คะแนนอะไรมาเป็นตัวกำกับในการส่งผลงานเพื่อให้เงินเดือนข้ามแท่ง แค่เขียนรายงานและแผนการสอนส่งไปให้ตรวจที่กรมก็เป็นที่เรียบร้อย นั่งรอผลอยู่ที่โรงเรียนก็เป็นอันจบ แต่ปัจจุบันหาได้เป็นอย่างนั้นไม่ มีกรอบ ระเบียบ มากมายที่เป็นตัวกำกับ ทำให้ความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูเริ่มจะช้าลง พูดแล้วมันยาว เอาไว้อ่านในบทความต่อไปดีกว่านะครับ

ดาวน์โหลด แบบ ก.ค.ศ. ไปส่งกันได้ครับ คลิกที่นี่

“ลิขิตฟ้า หรือจะสู้มานะตน”

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on กุมภาพันธ์ 21, 2012, in บทความ, ปรัชญา. Bookmark the permalink. 3 ความเห็น.

 1. วาดเส้น ดินสอ

  อยากจะเรียนถามครูแมนสรวงว่าจบ ป.โทเป็นครู 4 ปี (4ปีรวมตำแหน่งครูผู้ช่วยด้วยเนี่ยครับ)จะสามารถส่งชำนาญการได้ไหมครับส่วนเงินเดือนก็ 15020 ครับ ขอบคุณสำหรับคำตอบล่วงหน้าครับ

  • หากเป็นครูผู้ช่วย บรรจุ ปี 2548 นับรวมครับ หลังจากนั้นไม่นับครับ
   หากนับตั้งแต่ตำแหน่ง ครู คศ. 1 ครับ 4 ปี ก็ส่งเลยครับ ทางเขตพื้นที่จะตรวจสอบเองครับว่า หากเงินเดือนเราถึงขั้นต่ำกว่า คศ. 2 อยู่ 1 ขั้น ก็คื 15,430 ทางเขตก็จะแต่งตั้งให้เราำดำรงตำแหน่ง คศ. 2 วิทยฐานะ ชำนญการ เองครับ และจะปรับเงินเดือนให้เป็น 16,190 ทันทีครับ
   เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ตั้งใจทำงาน และดิ้นรนเพื่อความสำเร็จของชีวิตครับ

 2. ขอบคุณครูแมนสรวงมากๆนะคะ ดิฉันเป็นคนหนึ่งค่ะที่ตอนนี้กำลังรอคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการที่ได้ขอไป แล้วก็ดีใจมากค่ะที่เราเป็นศิษย์สถาบันรามคำแหงเหมือนกัน แต่คนละสาขานะคะดิฉันสาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพิ่งจบปี 2554 นี่เองค่ะ…ขอเป็นกำลังใจให้ครูแมนสรวงได้ชำนาญการพิเศษ ไปจนถึงเชี่ยวชาญพิเศษเร็วๆนะคะ

%d bloggers like this: