Monthly Archives: พฤษภาคม 2012

บทความ เรื่อง ความเป็นธรรมสำหรับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือน


การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนปีละสองครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่งครึ่งปีแรก ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 มีนาคม คือ เลื่อน 1 เมษายน ครั้งที่สองครึ่งปีหลัง ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน คือ เลื่อน 1 ตุลาคม ในครึ่งปีแรก ปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ผู้ที่ทำงานอย่างเต็มที่ ตรงไปตรงมา ทั้งเป็นหัวหน้างานใหญ่หลายงานที่เป็นงานสำคัญของสถานศึกษา ที่ต้องดูแลชะตาชีวิตของนักเรียนที่จะจบหลักสูตรในแต่ละปีประมาณ 800 คน ดูแลระบบที่นักเรียนและครูทุกคนต้องใช้กันทุกวัน  มีคาบสอนเฉพาะวิชาเรียน 20 คาบต่อสัปดาห์ ไม่รวมคาบกิจกรรม แต่มีแรงกดดันกับบุคลากรในสถานศึกษาเป็นการส่วนตัว ถึงกับต้องขอช่วยราชการ เผอิญว่าได้ทำการขอไปช่วยราชการ ณ สถานศึกษาอื่น ก่อนสถานศึกษาจะพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนในครึ่งปีแรก ทั้งที่มีโพลขึ้นอันดับการได้รับพิจารณาความดีความชอบ  ข้อ 7 และแล้วก็ถูกถอดถอนไม่ได้รับการพิจารณา ด้วยเหตุผลว่า “เขาจะย้ายแล้วไม่ต้องให้” (เหมือนครึ่งปีแรกไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการซะอย่างงั้น) แต่หนังสือคำสั่งให้ไปช่วยราชการก็ยังไม่ออกมา จนกระทั่งถูกระงับ หลังจากนั้นผลการย้ายครูคืนถิ่นก็ออกมา บุคลากรที่ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ  ข้อ 7 ไปแล้วนั้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ได้ย้ายในโครงการครูคืนถิ่นถึง 2 คน เหมือนถูกหวยแจ๊กพอตซะงั้น เป็นเช่นนี้แล้วความเป็นธรรมสำหรับการพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนขั้นเงินเดือนอยู่ที่ใหน? จะเยียวยาให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร? ทั้งๆ ที่ผู้บริหารบางคนกล่าวในที่ประชุมว่า “หากใครไม่มีงานพิเศษ จะไม่มีสิทธิ์ได้เสนอชื่อเข้าพิจารณาความดีความชอบ” แล้วแบบนี้บุคลากรก็แห่กันไปทำงานพิเศษหมดโดยที่ไม่ต้องสอนสิ ใช่ไหม แล้วครูผู้สอนที่ทำการสอนอย่างเต็มที่ และดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี แต่ไม่ได้ทำงานพิเศษที่สำคัญอะไร ก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเข้าพิจารณาสิ ผู้ใหญ่ที่ผมนับถือท่านหนึ่ง กล่าวให้ผมฟังในที่ประชุมเล็กๆ ว่า “การทำงาน ให้ตั้งใจทำงาน ไม่ต้องหวังผลตอบแทน ถึงเวลาแล้วมันจะได้เอง” จริงๆ แล้วมันก็ถือว่าถูกต้องในความคิดนี้ หากเรามีฐานะดี มีพร้อมทุกอย่าง และหากทุกคนหว่านพืชแล้วไม่หวังผล แล้วจะไปหว่านพืชให้มันเสียเวลาทำไมล่ะ เพราะคนที่ออกแรงหว่านกับคนที่ไม่ได้ออกแรงหว่านก็ได้กินผลผลิตเหมือนกัน แถมบางคนได้เลือกกินผลที่สมบูรณ์ที่สุดด้วย เพราะอาวุโสสุด
อย่างไรก็ตามที่ได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นว่าทำไมสังคมไทยไม่ค่อยมีความเป็นธรรม แม้กระทั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน กับคำกล่าวที่ว่า “ทำดีเสมอตัว เกือบทำชั่วเหยียบจนดิน” ยังใช้ได้เสมอครับ หากคนดีท้อแท้และท้อถอยในการทำดี คงทำให้สังคมไทยขาดคนดี ขาดคนมีคุณธรรม และจริยธรรมไปเลยก็ว่าได้ แต่การพิจารณาความดีความชอบของครูนั้น ควรใช้หลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วน ควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ตามลำดับ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนคาบสอน จำนวนนักเรียนที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้นั้นๆ การประพฤติปฏิบัติตน การเป็นแบบอย่างที่ดี การร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอของครู มาเป็นหลักในการให้คะแนน หลักจากนั้นค่อยนำความยากง่ายของภาระงานพิเศษมาพิจารณาเพิ่มเติม และนำผลของการปฏิบัติงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน นักเรียน และครู มาพิจารณาเสริม และมีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบแสดงผลงานของครู เพื่อประกอบการพิจารณา เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมในการพิจราณาความดีความชอบในแต่ละครั้ง และต้องประกาศคะแนนของการประเมินในแต่ละครั้งให้ทราบโดยทั่่วถึงกัน

โฆษณา