Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

พุทธชยันตี 2600 ปี : สิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา : พุทธทาสภิกขุ


โฆษณา

พุทธชยันตี 2600 ปี : กระแสปฏิจจสมุปบาท : พุทธทาสภิกขุ


บทความ เรื่อง เทคนิคในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ


สวัสดีครับ บทความนี้สำหรับนักเรียนที่กำลังเตรียมตัวสอบ NT, ONET, ANET, GAT, PAT  (สำนักทดสอบทางการศึกษา) , PISA หรือจะสอบปลายภาค

วันนี้ครูมีเคล็ด(ไม่)ลับในการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ มาฝากครับ ก่อนอื่นต้องมาทำความเข้าใจกับตัวเองก่อนว่า เราเรียนไปเพื่ออะไร? เพื่อสอบให้ผ่านเกณฑ์เหรอ? และเคยถามตัวเองไหมครับ “เราสอบไปทำไม ???” ทุกคนมีความคิดเช่นเดียวกันว่า “อยากสอบให้ผ่าน” แต่มีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้เราสอบผ่านได้คะแนนดีๆ บางคนอาจจะคิดกลโกงหลายวิธี เช่น แอบจดใส่กระดาษเล็กๆ เข้าไปในห้องสอบ บางคนอาจจะจดใส่ชายเสื้อ ขอบกางเกงบ้าง บางคนอาจจะจดลงบนขาใต้กางเกงบ้าง จดลงบนฝ่ามือบ้าง แอบดูเพื่อนข้างๆ บ้าง ส่งสัญญาน(รู้กันเอง)ให้เพื่อนตอบบ้าง ล้วนแล้วแต่หลากหลายวิธีที่เราอาจจะเคยทำมา แต่สิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง ผิดระเบียบการสอบ โดนกาหัวข้อสอบ โดนไล่ออกจากห้องสอบ โดนปรับตกในการสอบครั้งนั้น หลายๆ อย่างทำให้เราผิดหวังในการสอบ

เทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีๆ นั้นไม่ยาก ไม่ต้องโกง แต่ต้องพึ่งทักษะของตนเองนิดหนึ่งนะครับ ทั้งการเตรียมตัวก่อนสอบและขณะทำการสอบ เราไปดูกันว่าจะทำยังไง Read the rest of this entry

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.2.1


่ส่งงานม.1.5

11

ให้นักเรียนส่งงาน Animation โดยแยกเป็นงานแต่ละชิ้นของนักเรียน คลิกที่นี่

เนื้อหารสาระ

1. พาวเวอร์พอยท์ เรื่อง Animation
2. Story Board
3. การสร้าง Animation ใน Flash

4. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 4 คน สร้างการ์ตูน Animation จาก Flash  ความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที โดยเป็นการ์ตูนใบ้ หรือการ์ตูนมีเสียงก็ได้ พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD ดี จัดทำกล่องใส่ CD พร้อมออกแบบหน้าปก CD การ์ตูนให้เรียบร้อย ส่งวันสุดท้าย 20 กันยายน 2555 (30 คะแนน)

5. เขียน Story Board งานการ์ตูนกลุ่ม ส่งวันที่ 27 สิงหาคม 2555

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.2


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

ส่งหัวข้อเรื่อง E-Book ม.5.2


บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การสร้าง E-Book ด้วย Destop Author

ดูข้อมูลนักเรียนทั้งหมด

ส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน 

ลักษณะสำคัญของการศึกษาที่เมืองไทยหลงทางมากกว่าร้อยปี


“ลักษณะสำคัญของการศึกษาที่เมืองไทยหลงทางมากกว่าร้อยปี”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

http://www.chaiyongvision.com

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเกือบสิบปีที่ผ่านมา เมื่อประเทศไทยมีนักการเมืองและผู้บริหารประเทศที่มีเล่ห์เหลี่ยม แพรวพราว ในการโกงชาติกินแผ่นดิน และมีผู้หลงเชื่อ มีศรัทธาในกลุ่มนักการเมืองเหล่านั้น เพียงเพราะได้รับอามิสเพียงไม่กี่เศษธุลี ของเงินทองที่พวกนักการเมืองคดโกงจากแผ่นดินโยนให้ สะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของการศึกษาไทย โดยเฉพาะในระดับการศึกษาพื้นฐาน คือ อนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ไม่สอนให้นักเรียนเชื่อคนยาก ทำให้นักเรียนขาดวิจารณญาณ เพราะเน้นสอนหนังสือมากกว่าทักษะการดำเนินชีวิตเมื่อเติบใหญ่ขึ้น หลักสูตรส่วนใหญ่บรรจุเนื้อหาสาระมากเกินไป จึงเป็น “ขยะหลักสูตร”สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ ที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ทำให้นำเวลาไปใช้สอนเนื้อหาสาระ ที่แทบจะไม่ได้นำไปใช้เมื่อเรียนจบระดับประถมหรือมัธยมไปแล้ว จึงไม่มีเวลาสำหรับหลักสูตรชีวิต จากการวิเคราะห์แล้วพบว่า เกิดจากการที่ไม่ได้จัดการศึกษาตามลักษณะสำคัญ 8 ประการ  Read the rest of this entry

Damrongratsongkroh School Channel on Youtube


http://www.youtube.com/channel/UCxaYq6Phjl4AJFW3PB9ED7Q

การใช้งาน Google Docs


EIS : Microsoft Word 2010 Quick Reference Card.


Read the rest of this entry

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.1


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

—————————————————————————————————–

2. ให้นักเรียนส่งลิงค์ WordPress ของตัว พร้อมใส่ ชื่อ – สกุล และเลขที่ของตนเองมาด้วย

เช่น  https://mansuang1978.wordpress.com

ด.ช. แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3


แบบฝึกหัด

ตอนที่ 1  จงตอบคำถามต่อไปนี้

  1. ผังงาน (Flowchart) คืออะไร
  2. อธิบายรูปแบบผังงานแบบเรียงลำดับ (Sequence) แบบมีเงื่อนไข (Decision) และแบบทำซ้ำ (Loop)
  3. ขั้นตอนการทำงานซ้ำแบบ While..do  และ Do..until ต่างกันอย่างไร จงอธิบาย
  4. จงบอกประโยชน์ของผังงาน

ตอนที่ 2 คลิกเพื่อดาวน์โหลด