กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.1


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

—————————————————————————————————–

2. ให้นักเรียนส่งลิงค์ WordPress ของตัว พร้อมใส่ ชื่อ – สกุล และเลขที่ของตนเองมาด้วย

เช่น  https://mansuang1978.wordpress.com

ด.ช. แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on กรกฎาคม 5, 2012, in เอกสารประกอบการเรียน. Bookmark the permalink. 42 ความเห็น.

 1. http://oranges1379.wordpress.com/
  ด.ญ.กนกวรรณ จันขวา ม.3.1 เลขที่24

 2. http://salilthip20.wordpress.com/
  ด.ญ.สลิลทิพย์ คำตื้อ ม.3.1 เลขที่20 อันใหม่ค่ะ

 3. http://aoiitang13062554.wordpress.com/
  ด.ญ.อิ่งอ้อย เทพสุริน เลขที่ 22 ม.3.1

 4. http://patpah10697.wordpress.com/
  เด็กหญิงภัทร์ธีรา ฤทธิคุปต์ ม.3.1 เลขที่12

 5. http://natchayees.wordpress.com/
  เด็กหญิง ณัชชา แจ่มใส ม.3.1 เลขที่ 8

 6. http://jutatip2540.wordpress.com
  จุฑาธิป ศรีอาภรณ์ ม.3.1 เลขที่ 33

 7. http://jitmanee2908.wordpress.com/
  ด.ญ.จิตมณี แดงฟู ชั้น ม.3.1 เลขที่ 7

 8. http://rapheephorn.wordpress.com
  ด.ญ.ระพีพร ติ๊บบรรหาร ม.3.1 เลขที่14

 9. http://sirinphorn137.wordpress.com
  ด.ญ.ศิรินพร จองอนันต์ ม.3.1 เลขที่ 18

 10. https://ratchada1997.wordpress.com

  ด.ญ.รัชฎา ชะอุ่ม เลขที่38 ม.3.1

 11. https://sirisuda28.wordpress.com สิริสุดา สุริยะไชย เลขที่ 28 ม .3.1

 12. http://aiyawan910.wordpress.com
  อัยยวรรณ ใชยวงค์ เลขที่21 ม.3.1

 13. http://kedsarin222.wordpress.com/
  เกศรินทร์ โชติ เลขที่25 ม3.1

 14. http://giftnattawadee.wordpress.com/
  ด.ญ.ณัฐวดี ลีคำหมง เลขที่9 ม.3.1

 15. http://neenittanee.wordpress.com/
  อิฏฐณี ศรีคำ ม.3.1 เลขที่ 23

 16. http://jutiphornthongvichai.wordpress.com
  เด็กหญิงจุติพร ธงวิชัย ม.3.1 เลขที่ 34

 17. http://wipada29264.wordpress.com
  ด.ญ.วิภาดา พรหมเทศ เลขที่ 16 ม.3.1

 18. http://sudarat29310.wordpress.com
  เด็กหญิงสุดารัตน์ ต่อมจันทร์ เลขที่ 30 ม 3.1 😀

 19. http://aoiitang13062554.wordpress.com
  ด.ญ.อิ่งอ้อย เทพสุริน ชั้นม. 3.1 เลขที่ 22

 20. http://magnisium.wordpress.com
  ด.ญ.สกลสุภา มาตระกูล ม.3.1 เลขที่ 19

 21. http://oganism.wordpress.com
  ด.ญ. พัชนิดา คำเมือง ม.3.1 เลขที่ 10

 22. http://kesarin03.wordpress.com/
  ด.ญ.เกศรินทร์ เจริญผล ม.3.1 เลขที่ 3

 23. http://pimpaka40.wordpress.com
  ด.ญ.พิมผกา พรรดา ม.3.1 เลขที่ 40

 24. http://napadson2020.wordpress.com
  ด.ญ. นภัสสร ปัญญาแก้ว
  ม.3.1 เลขที่ 26 คะ

 25. http://doubleing.wordpress.com/
  ด.ญ.พัชมาศ โฉมแดง ชั้นม.3.1 เลขที่ 11

 26. ด.ญ.อุษณิษา เตชะตา เลขที่ 32 ม.3.1
  http://komkhom.wordpress.com

 27. http://ochidapha1997.wordpress.com/
  ด.ญ.จิดาภา คำแก่น เลขที่ 6 ม.3.1

 28. http://supawadee1997.wordpress.com

  สุภาวดี สุวรรณโชติ เลขที่ 31 ม.3.1

 29. http://jutatip2540.wordpress.com
  จุฑาธิป ศรีอาภรณ์ 3.1 เลขที่ 33

 30. http://suchanyamhy.wordpress.com เด็กหญิงสุชัญญา วรรณมณี เลขที่ 29 ม.3.1

 31. http://chuthikarn.wordpress.com
  ด.ญ.ชุติกาญจน์ ศรีภา เลขที่ 36 ม.3.1

 32. http://kidthepsurin.wordpress.com/

  คิด เทพสุริน 3.1 เลขที่ 4

 33. http://niratchaphorn1997.wordpress.com

  นิรัชพร เรือนปิน เลขที่ 27 ม.3.1

 34. http://chanyanuch3548.wordpress.com
  ด.ญ.ชัญญานุช ศิริยาใจ เลขที่35 ม3.1

 35. http://chopperverapat.wordpress.com/
  ด.ช.วีรภัทร ไวโอเล็ต ม.3.1 เลขที่17

 36. http://bestworawit.wordpress.com/
  เด็กชายวรวิทย์ วิชา เลขที่ 15

 37. http://jatuphon.wordpress.com/
  นายจตุพล คำมี เลขที่ 5 ชั้น ม3.1

 38. http://kawisara29237.wordpress.com

  ด.ญ.กวิสรา ก้อนศิลา เลขที่ 1 ม.3.1

 39. http://kunlanut1997.wordpress.com

  ด.ญ.กุลณัฐ ใจปาลี เลขที่2 ม.3.1

 40. http://boonyapron.wordpress.com
  ด.ญ.บุณยาพร สมจิตร เลขที่ 37

%d bloggers like this: