ส่ง Link ของ WordPress ของนักเรียน 5.2


ตัวอย่าง

แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

https://mansuang1978.wordpress.com

โฆษณา

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on สิงหาคม 8, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 43 ความเห็น.

 1. ชนัฏฐา ไข่หงษ์ เลขที่ 37
  http://pangpiie.wordpress.com

 2. น.ส กัญญ์ชนก เกิดศิริ เลขที่ 25

  http://ayoyaayayaa.wordpress.com/

 3. สายใย สุติมา เลขที่ 29
  http://saiyai2539.wordpress.com/

 4. ปัทมาศ อาศนะ เลขที่ 15
  http://poporwanjiiz.wordpress.com/

 5. สุภาภรณ์ ศรีสุรินทร์ เลขที่ 28
  http://supaporn2538.wordpress.com/

 6. ธมลวรรณ วค์หนัก เลขที่ 26
  http://tamonwa28475.wordpress.com

 7. praeploy28076 :
  แพรพลอย นินากาวา เลขที่ 19
  https://praeploy28076.wordpress.com

 8. น.ส.กนกวรรณ มะโนเรือง เลขที่ 21
  http://kanokwan28227.wordpress.com/2012/08/29/hello-world/

 9. นางสาวธิดารัตน์ แจ่มกระจ่าง เลขที่ 32
  http://thidarat200954.wordpress.com

 10. นายไพบูลย์ รอบวนาสกุล เลขที่ 3
  http://paiboon2539.wordpress.com/

 11. http://pimpimpika.wordpress.com. น.ส.พิมพิกา สิทธิเป็ง เลขที่ 13 ม.5.2

 12. นางสาวปัทมาศ อาศนะ เลขที่ 15

  https://poporwanjiiz.wordpress.com/wp-admin/index.php

 13. นายกิตติกร มะโนวงค์ เลขที่ 5
  http://dskittikorn.wordpress.com/

 14. นางสาว อรวรา แก้วอุด เลขที่ 33
  http://ornwara.wordpress.com/

 15. นางสาว นันทวรรณ ใหม่สร้อย เลขที่ 30
  https://nunnanthawan2538.wordpress.com/wp-admin/edit.php

 16. รวิสรา อโน เลขที่ 10
  http://rawiss.wordpress.com/

 17. พัชรา จินดาพันธ์ เลขที่ 38
  http://namkhingnk.wordpress.com/

 18. นางสาวธนัชพร ธรรมจักร์ ม.5.2 เลขที่ 14
  https://mindfluk19.wordpress.com/wp-admin/index.php

 19. กานต์ธิดา วงศ์ชัย เลขที่ 27
  http://kanthida29.wordpress.com/

 20. นางสาว วรินทร์ดา ไชยวงค์เย็น เลขที่ 8
  http://mumumew.wordpress.com

 21. กานต์ธิดา วงศ์ชัย เลขที่ 27
  http://kanthidajan.wordpress.com

 22. กานต์ธิดา วงศ์ชัย เลขที่ 27
  http://kanthidajan.wordpress.com

 23. กานต์ธิดา วงศ์ชัย เลขที่ 27
  http://th.wordpress.com/#!/read/find-friends/

 24. ธมลวรรณ วงค์หนัก เลขที่ 26
  http://tamonwa28475.wordpress.com

 25. เรณุกา กลางโบราณ เลขที่ 24
  http://reynuka28300.wordpress.com/

 26. ทิพย์ศุกล วงศ์เรียน เลขที่ 22
  http://tipsukol28245.wordpress.com

 27. ตะวันฉาย รัตน์เทศ เลขที่ 1
  https://pimpimmzzz.wordpress.com

 28. ธนกร กันทะลึก เลขที่ 35
  http://poomtana.wordpress.com/

 29. กุลจิรา เชื้อเจ็ดตน เลขที่ 9
  http://peardpearl.wordpress.com/

 30. เกศราภรณ์ แห่งพิษ เลขที่ 36

  https://kesaraporn29930.wordpress.com/

 31. สุภัชชา แสนกว้าง เลขที่ 34
  http://supatcha34.wordpress.com/

 32. ณัฏฐณิชา ไชยวงศ์ เลขที่ 6

  http://toeytoeykrabb.wordpress.com/

 33. ศศินันท์ หมื่นองค์ เลขที่ 16
  http://ppsasinan.wordpress.com

 34. พรทิวา เกษตรคามพิทักษ์ เลขที่ 7
  http://porntiwa27849.wordpress.com

 35. สุกัญญา อุ่นเรือน เลขที่ 17
  http://sukanya17.wordpress.com/

 36. น.ส.เกวลิน ชัยวงค์ เลขที่ 18

  http://kewalin28056.wordpress.com/

%d bloggers like this: