กิจกรรมการเรียนรู้ ง23102 (ม.3.3)


ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่

2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK

3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on ตุลาคม 29, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 48 ความเห็น.

 1. ด.ญ.นฤมล สืบสิงค์ เลขทื่ 24 ม.3.3
  E-book สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  Blog สถานที่ลึกลับของโลก

 2. ด.ญ. ชุติมันต์ กุลดี เลขที่ 16 ม 3.3
  E-Book เรื่อง สุนัขผู้น่ารัก
  Blog online สุนัขพันธ์ปอม

 3. ด.ช.ศุภกฤต ไทยวงค์ เลขที่ 33 ม 3.3
  E-Book = เรื่อง นกเมืองหนาว
  Blog onlien = ดอกไม้เมืองหนาว

 4. ด.ญ.วริศรา คำมาลา ม.3.3 เลขที่31
  E-book:ประเทศสิงค์โปร์
  Blog:แหล่งท่องเที่ยวของประเทศสิงค์โปร์

 5. ด.ช. สาหร่าย อาษา ม. 3.3 เลขที่ 35
  E-BOOK = เครื่องดนตรีสากล
  BLOG Online = เครื่องดนตรีตระกูลไวโอลิน (WordPress.com)

 6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์ ม3.3 เลขที่ 11
  -ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK เรื่อง เทพนิยาย กรีก – โรมัน
  -ข้อคิด บทความ สร้างกำลังใจ

 7. ด.ช.วสันต์ ศรีปัญญา ม.3.3 เลขที่ 32
  Ebook ประเทศลาว
  BloG ประวัติประเทศลาว

 8. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  ด.ช.ณัฐพล สารใจ เลขที่18
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  ชนิดของเครื่องบินรบ
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  เครื่องบินรบที่เร็วที่สุด

 9. น.ส.ณัฐธิดา กาวิละ ม.3.3 เลขที่17
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book :ตำนานโมอาย
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::ประวัติศาสตร์หน้ารู้

 10. ด.ช.เขมนันท์ เชื้อเมืองพาน ม.3.3 เลขที่ 2
  เรื่อง E-book
  -สูตรอาหารไทย
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  สูตรอาหารไทย

 11. ด.ช. เจษฎา อินคำปา ม.3.3 เลขที่ 12

  1.ด.ช. เจษฎา อินคำปา ม.3.3 เลขที่ 12
  2.ชื่อเรื่องที่จะทำ E-BOOK เรื่อง สี่เหล่าทัพ
  3.เรื่องที่สนใจในการสร้างใน WordPress.com เรื่อง เตรียมทหาร

 12. ด.ช. ชเนรินทร์ รุ้งดี ม.3.3 เลขที่ 8
  E-book เรื่อง คมเเฝกไทย

 13. – ด.ญ.พิชญาภา เอี้ยวถึ้ง ม.3.3 เลขที่ 6
  – สัตว์เลี้ยง
  – โลกแห่งทะเล

 14. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  -ด.ญ.สาธิตา คำมี ม.3.3 เลขที่34
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -คำสาปเมื่องโบราณ

 15. ด.ญ.ชนม์นิภา อมรวัฒน์ 3.3 13
  ชื่อE-book เจมส์ บอนด์
  ชื่อเรื่องที่จะทำบล็อก WWE SMACKDOWN LAW

 16. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่

  เด็กชายสิทธินนท์ วิทยนันทน์ ม.3.3 เลขที่ 40 http://sittinon30488.wordpress.com/

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK

  อาเซี่ยน ( ASEAN )

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

  อาหารขึ้นที่ ของแต่ละสถานที่

 17. ด.ญ.ปทุมรัตน์ คำโมนะ ม.3.3 เลขที่ 3
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  เรื่อง สหรัฐอเมริกา
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  เรื่อง การสอบชิงทุนเรียนต่างประเทศ

 18. ด.ญง เหมือนฝัน ยารวง

  ด.ญ.เหมือนฝัน ยารวง เลขที่ 37 ม3.3
  ชื่อเรื่องที่ที่จะทำ E-Book เรื่อง การจัดสวน
  ชื่อเรื่องที่จะทำบล๊อก เรื่อง การแต่งเพลง

 19. ด.ญ.ธัณวรัตม์ ละเอียด ม.3.3 เลขที่ 22
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ผักผลไม้ต้านโรค
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าคณะแพทย์

 20. ด.ญ.น้ำทิพย์ ปินตาปิน เลขที่ 25
  เรื่อง เซลล์ของมนุษย์
  เรื่อง พีระมิด

 21. 1. ชื่อ ด.ญ.จุฑาทิพย์ ก๋องหล้า เลขที่ 10
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ทำอย่างไรใ้หน้าใสไร้สิว
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  – ท่าทางสุนัขบอกถึงอารมณ์ความต้องการ

 22. น.ส.ปริณดา นะนักวัฒน์ ม.3.3 เลขที่ 27

  E-Book = เศรษฐกิจพอเพียง
  ี่
  ีBLOG = อิเล็กทรอนิค

  ฺิิ่

 23. 1) ชื่อ เด็กหญิงณิชาภา ตารินทร์ เลขที่ 39
  2)ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ E-Book เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริง
  3)ชื่อเรื่องที่จะทำในบล็อก อาถรรพ์โลกลึกลับ

 24. ชื่อ อังคณรา ทรายคำ เลชที่38 ม.3.3
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book ::กินอย่างไรให้ดูดี
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::อาหารเพื่อสุขภาพ

 25. 1. ด.ญ.วิไลพร เตจ๊ะสุวรรณ์ เลขที่ 20

  2. การเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา

  3. All about Korea เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้

 26. บัยเตย สาวน้อย เลือดผสม

  ด.ญ.ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม3.3
  1. งานบั้งไฟพญานาค
  2.การเลิกทาสของรัชกาลที่ 5

 27. ภาคภูมิ อุดมธนรัตน์

  -ด.ช.ภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29
  -ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book :: เที่ยวสถานที่ชั้นนำในประเทศไทย
  -ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog :: เที่ยวไทย

 28. ปริณดา นะนักวัฒน์

  ด.ญ.ปริณดา นะนักวัฒน์ ม.3.3 เลขที่ 27

  B-book: เศรษฐกิจพอเพียง

  BLOG: อิเล็กทรอนิค

 29. ด.ญ.พัชราภรณ์ ยานะธรรม ม.3.3 เลขที่ 28
  ชื่อเรื่อง อาหารแปลกหลุดโลก
  ชื่อเรื่อง อาหารแปลกแหวกแนว

 30. ด.ญ.นิรัชพร ผ่องใส เลขที่26 ม.3.3

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  -ด.ญ.นิรัชพร ผ่องใส เลขที่26

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ดอกไม้เมืองหนาว

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -อาหาร4ภาค

 31. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  => กฤตภาส ดวงแก้วน้อย เลขที่ 1
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  => การเกิด Sonic Boom ของเครื่องบิน
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  => อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 32. จันทร์จิรา

  เด็กหญิงจันทร์จิรา กับปะหะ เลขที่ 9 ชื่อเรื่องที่สนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK คือ ขนมสามเกลอ
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG คือ ขนมไทยที่หายาก

 33. 1.ด.ช.ชุติพนธ์ ยามะสัก เลขที่ 15
  2. ความรู้ที่ทันสมัย
  3.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 34. 1.ด.ญ.ดวงฤทัย กุศล เลขที่19
  2.อาหารอร่อยทำง่ายสบายมือ
  3.อาหารที่มีประโยชน์และทำง่าย

 35. ครูคับผมส่งไำปแร้วน๊าคับมีไหมคับ ??
  -ด.ช.ศิวกร คำอ้าย เลข ที่ 7
  -E-Book เ้รื่อง กุหลาบ
  -WordPess.com เรื่่อง Facebook (ควงามเป็นมาเฟสบุ๊ค และ วิวัตทนาการ)

 36. แป้งน้อย 3.3

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  =ด.ญ.นภาพร ถนอมกิจ เลขที่ 23 ม.3.3

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  =เลโอนาร์โด ดา วินชี

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  =ความสามารถของเลโอนาร์โด ดา วินชี

 37. เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29

  -เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29
  -ชื่อเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย
  -ชื่อเรื่อง เที่ยวไทย

 38. http://pang2316.wordpress.com/
  ด.ญ.พรกนก พินิจ เลขที่ 4
  ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะ
  ชื่อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

 39. – เด็กชายธัชชัย ตุลา เลขที่ 21
  – ชื่อเรื่อง อาหารภาคเหนือ
  – ชื่อเรื่อง อาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ

 40. พัทธพล (เฟรม)

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  => พัทธพล สมเสมอใจ เลขที่ 5

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  => ทฤษฎี Big Bang

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

  => อนุรักษ์ป่าไม้

 41. เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา เลขที่30 ม .3.3

  เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา ม.3.3 เลขที่ 30
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book ::การสลายตอซังข้าวด้วยต้นกล้วย
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::ร่างกายมนุษย์

 42. 1) ชื่อ ด.ญ. สุชาวดี ศิริขันแสง เลขที่ 36
  2) ทำอย่างไรให้ชีวิตสดใส
  3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

 43. ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม.3.3

  ด.ญ.ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม.3.3
  เรื่องที่สนใจในการทำE-BOOK คือ เรื่อง เทศกาลบุญบั้งไฟ
  เรื่องที่สนใจในการทำ BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com คือ เรื่อง จังหวัดเชียงราย

 44. เด็กชาย ศิวกร คำอ้าย เลขที่ 7

  เรื่องที่สนใจในการทำ ใน E-Book คือ เรื่ิอง กุหลาบ

  เรื่องที่สนใจในการสร้างใน WordPress.com คืิอ เรื่อง วิวัฒธนาการของfacebook

%d bloggers like this: