กิจกรรมการเรียนรู้ ง23102 (ม.3.3)


ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่

2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK

3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

โฆษณา

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on ตุลาคม 29, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 48 ความเห็น.

 1. ด.ญ.นฤมล สืบสิงค์ เลขทื่ 24 ม.3.3
  E-book สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
  Blog สถานที่ลึกลับของโลก

 2. ด.ญ. ชุติมันต์ กุลดี เลขที่ 16 ม 3.3
  E-Book เรื่อง สุนัขผู้น่ารัก
  Blog online สุนัขพันธ์ปอม

 3. ด.ช.ศุภกฤต ไทยวงค์ เลขที่ 33 ม 3.3
  E-Book = เรื่อง นกเมืองหนาว
  Blog onlien = ดอกไม้เมืองหนาว

 4. ด.ญ.วริศรา คำมาลา ม.3.3 เลขที่31
  E-book:ประเทศสิงค์โปร์
  Blog:แหล่งท่องเที่ยวของประเทศสิงค์โปร์

 5. ด.ช. สาหร่าย อาษา ม. 3.3 เลขที่ 35
  E-BOOK = เครื่องดนตรีสากล
  BLOG Online = เครื่องดนตรีตระกูลไวโอลิน (WordPress.com)

 6. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์ ม3.3 เลขที่ 11
  -ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK เรื่อง เทพนิยาย กรีก – โรมัน
  -ข้อคิด บทความ สร้างกำลังใจ

 7. ด.ช.วสันต์ ศรีปัญญา ม.3.3 เลขที่ 32
  Ebook ประเทศลาว
  BloG ประวัติประเทศลาว

 8. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  ด.ช.ณัฐพล สารใจ เลขที่18
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  ชนิดของเครื่องบินรบ
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  เครื่องบินรบที่เร็วที่สุด

 9. น.ส.ณัฐธิดา กาวิละ ม.3.3 เลขที่17
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book :ตำนานโมอาย
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::ประวัติศาสตร์หน้ารู้

 10. ด.ช.เขมนันท์ เชื้อเมืองพาน ม.3.3 เลขที่ 2
  เรื่อง E-book
  -สูตรอาหารไทย
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  สูตรอาหารไทย

 11. ด.ช. เจษฎา อินคำปา ม.3.3 เลขที่ 12

  1.ด.ช. เจษฎา อินคำปา ม.3.3 เลขที่ 12
  2.ชื่อเรื่องที่จะทำ E-BOOK เรื่อง สี่เหล่าทัพ
  3.เรื่องที่สนใจในการสร้างใน WordPress.com เรื่อง เตรียมทหาร

 12. ด.ช. ชเนรินทร์ รุ้งดี ม.3.3 เลขที่ 8
  E-book เรื่อง คมเเฝกไทย

 13. – ด.ญ.พิชญาภา เอี้ยวถึ้ง ม.3.3 เลขที่ 6
  – สัตว์เลี้ยง
  – โลกแห่งทะเล

 14. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  -ด.ญ.สาธิตา คำมี ม.3.3 เลขที่34
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -คำสาปเมื่องโบราณ

 15. ด.ญ.ชนม์นิภา อมรวัฒน์ 3.3 13
  ชื่อE-book เจมส์ บอนด์
  ชื่อเรื่องที่จะทำบล็อก WWE SMACKDOWN LAW

 16. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่

  เด็กชายสิทธินนท์ วิทยนันทน์ ม.3.3 เลขที่ 40 http://sittinon30488.wordpress.com/

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK

  อาเซี่ยน ( ASEAN )

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

  อาหารขึ้นที่ ของแต่ละสถานที่

 17. ด.ญ.ปทุมรัตน์ คำโมนะ ม.3.3 เลขที่ 3
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  เรื่อง สหรัฐอเมริกา
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  เรื่อง การสอบชิงทุนเรียนต่างประเทศ

 18. ด.ญง เหมือนฝัน ยารวง

  ด.ญ.เหมือนฝัน ยารวง เลขที่ 37 ม3.3
  ชื่อเรื่องที่ที่จะทำ E-Book เรื่อง การจัดสวน
  ชื่อเรื่องที่จะทำบล๊อก เรื่อง การแต่งเพลง

 19. ด.ญ.ธัณวรัตม์ ละเอียด ม.3.3 เลขที่ 22
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ผักผลไม้ต้านโรค
  ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -การเตรียมความพร้อมก่อนสอบเข้าคณะแพทย์

 20. ด.ญ.น้ำทิพย์ ปินตาปิน เลขที่ 25
  เรื่อง เซลล์ของมนุษย์
  เรื่อง พีระมิด

 21. 1. ชื่อ ด.ญ.จุฑาทิพย์ ก๋องหล้า เลขที่ 10
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ทำอย่างไรใ้หน้าใสไร้สิว
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  – ท่าทางสุนัขบอกถึงอารมณ์ความต้องการ

 22. น.ส.ปริณดา นะนักวัฒน์ ม.3.3 เลขที่ 27

  E-Book = เศรษฐกิจพอเพียง
  ี่
  ีBLOG = อิเล็กทรอนิค

  ฺิิ่

 23. 1) ชื่อ เด็กหญิงณิชาภา ตารินทร์ เลขที่ 39
  2)ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ E-Book เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นจริง
  3)ชื่อเรื่องที่จะทำในบล็อก อาถรรพ์โลกลึกลับ

 24. ชื่อ อังคณรา ทรายคำ เลชที่38 ม.3.3
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book ::กินอย่างไรให้ดูดี
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::อาหารเพื่อสุขภาพ

 25. 1. ด.ญ.วิไลพร เตจ๊ะสุวรรณ์ เลขที่ 20

  2. การเกิดจันทรุปราคาและสุริยุปราคา

  3. All about Korea เกี่ยวกับประเทศเกาหลีใต้

 26. บัยเตย สาวน้อย เลือดผสม

  ด.ญ.ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม3.3
  1. งานบั้งไฟพญานาค
  2.การเลิกทาสของรัชกาลที่ 5

 27. ภาคภูมิ อุดมธนรัตน์

  -ด.ช.ภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29
  -ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book :: เที่ยวสถานที่ชั้นนำในประเทศไทย
  -ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog :: เที่ยวไทย

 28. ปริณดา นะนักวัฒน์

  ด.ญ.ปริณดา นะนักวัฒน์ ม.3.3 เลขที่ 27

  B-book: เศรษฐกิจพอเพียง

  BLOG: อิเล็กทรอนิค

 29. ด.ญ.พัชราภรณ์ ยานะธรรม ม.3.3 เลขที่ 28
  ชื่อเรื่อง อาหารแปลกหลุดโลก
  ชื่อเรื่อง อาหารแปลกแหวกแนว

 30. ด.ญ.นิรัชพร ผ่องใส เลขที่26 ม.3.3

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  -ด.ญ.นิรัชพร ผ่องใส เลขที่26

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  -ดอกไม้เมืองหนาว

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  -อาหาร4ภาค

 31. 1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  => กฤตภาส ดวงแก้วน้อย เลขที่ 1
  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  => การเกิด Sonic Boom ของเครื่องบิน
  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  => อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

 32. จันทร์จิรา

  เด็กหญิงจันทร์จิรา กับปะหะ เลขที่ 9 ชื่อเรื่องที่สนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK คือ ขนมสามเกลอ
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG คือ ขนมไทยที่หายาก

 33. 1.ด.ช.ชุติพนธ์ ยามะสัก เลขที่ 15
  2. ความรู้ที่ทันสมัย
  3.ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน

 34. 1.ด.ญ.ดวงฤทัย กุศล เลขที่19
  2.อาหารอร่อยทำง่ายสบายมือ
  3.อาหารที่มีประโยชน์และทำง่าย

 35. ครูคับผมส่งไำปแร้วน๊าคับมีไหมคับ ??
  -ด.ช.ศิวกร คำอ้าย เลข ที่ 7
  -E-Book เ้รื่อง กุหลาบ
  -WordPess.com เรื่่อง Facebook (ควงามเป็นมาเฟสบุ๊ค และ วิวัตทนาการ)

 36. แป้งน้อย 3.3

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  =ด.ญ.นภาพร ถนอมกิจ เลขที่ 23 ม.3.3

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  =เลโอนาร์โด ดา วินชี

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com
  =ความสามารถของเลโอนาร์โด ดา วินชี

 37. เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29

  -เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ม.3.3 เลขที่ 29
  -ชื่อเรื่อง สถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศไทย
  -ชื่อเรื่อง เที่ยวไทย

 38. http://pang2316.wordpress.com/
  ด.ญ.พรกนก พินิจ เลขที่ 4
  ชื่อเรื่อง ระบบสุริยะ
  ชื่อเรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพ

 39. – เด็กชายธัชชัย ตุลา เลขที่ 21
  – ชื่อเรื่อง อาหารภาคเหนือ
  – ชื่อเรื่อง อาหารขึ้นชื่อของภาคเหนือ

 40. พัทธพล (เฟรม)

  ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

  1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่
  => พัทธพล สมเสมอใจ เลขที่ 5

  2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK
  => ทฤษฎี Big Bang

  3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

  => อนุรักษ์ป่าไม้

 41. เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา เลขที่30 ม .3.3

  เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา ม.3.3 เลขที่ 30
  ชื่อเรื่องที่สนใจจะทำ e – book ::การสลายตอซังข้าวด้วยต้นกล้วย
  ชื่อเรื่องที่จะทำใน blog ::ร่างกายมนุษย์

 42. 1) ชื่อ ด.ญ. สุชาวดี ศิริขันแสง เลขที่ 36
  2) ทำอย่างไรให้ชีวิตสดใส
  3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน

 43. ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม.3.3

  ด.ญ.ชัญญานุช อุดมพันธ์ เลขที่ 14 ม.3.3
  เรื่องที่สนใจในการทำE-BOOK คือ เรื่อง เทศกาลบุญบั้งไฟ
  เรื่องที่สนใจในการทำ BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com คือ เรื่อง จังหวัดเชียงราย

 44. เด็กชาย ศิวกร คำอ้าย เลขที่ 7

  เรื่องที่สนใจในการทำ ใน E-Book คือ เรื่ิอง กุหลาบ

  เรื่องที่สนใจในการสร้างใน WordPress.com คืิอ เรื่อง วิวัฒธนาการของfacebook

%d bloggers like this: