กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การตัดต่อวีดิโอ


1. ความรู้เกี่ยวกับวีดิโอ

2. แผ่นวีดีโอ

3. กล้องวีดิโอ

4. ใบความรู้

5. Story Boardดาวน์โหลดโปรแกรม AVS คลิกที่นี่

กิจกรรม

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสืบค้น/สร้างสรรค์ เรื่องราวที่จะนำมาสร้าง VDO กลุ่มละ 5 คน

โดยให้ตั้งชื่่อ Team และ ชือเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เป็น VDO

และให้ใส่ชื่อ-สกุล เลขทึ่ ของสมาชิก Team และบอกหน้าที่ของแต่ละคนใน Team ดังต่อไปนี้

1. ผู้กำกับ

2. คนเขียนบท

3. พิธีกร

4. นักแสดง

5. คนตัดต่อวิดีโอ

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 5, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 6 ความเห็น.

  1. น.ส.รวิวรรณ เรือนตันแก้ว ม.5/5 เลขที่ 17
    http://rawiwan27925blog.wordpress.com

  2. นางสาวอนุตตรีย์ คำเงิน
    http://anuttripang080.wordpress.com/

  3. นส.เกศนิพิชญ์ โปธา เลขที่ 12 5.5
    http://katenipitch.wordpress.com/

%d bloggers like this: