กิจกรรมการเรียนรู้ ม.5.3 (ง30227) 40 คะแนน


update1

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

———————————————————————————————

สอบวันที่  29 มกราคม 2556new

แบบทดสอบปลายภาค เรื่อง การสร้างสรรค์ VDO คลิกที่นี่ | ผลการทดสอบ

แนวข้อสอบปลายภาค 20 ข้อ 20 คะแนน

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ

3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)

4. ระบบสัญญาณวิดีโอ

5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

————————————————————————————————-

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

waring

**** วันที่ 8 มกราคม 2556 ให้นักเรียนส่งต้นฉบับวิดีโอคลิปที่ไปถ่ายมาในแต่ละฉาก โดย Write ลงแผ่น CD หรือ DVD พร้อทั้งเขียนชื่อ Team บนแผ่นด้วย ********** 

——————————————————————-

 คลิกดูข้อมูลการจัดทำ VDO ที่นี่

—————————————————————————————

ให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม เพื่อสืบค้น/สร้างสรรค์ เรื่องราวที่จะนำมาสร้าง VDO กลุ่มละ 5 คน

โดยให้ตั้งชื่่อ Team และ ชือเรื่องที่ต้องการสร้างสรรค์เป็น VDO

และให้ใส่ชื่อ-สกุล เลขทึ่ ของสมาชิก Team และบอกหน้าที่ของแต่ละคนใน Team ดังต่อไปนี้

1. ผู้กำกับ

2. คนเขียนบท

3. พิธีกร

4. นักแสดง

5. คนตัดต่อวิดีโอ

————————————————————————————————-

คลิกดูขอบเขตของงาน VDO ของแต่ละทีมที่นี่

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 6, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน กิจกรรมการเรียนรู้ ม.5.3 (ง30227) 40 คะแนน.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: