ส่ง URL ของ BLOG ใน WordPress M.3.3


ดูข้อมูลนักเรียนที่ส่งข้อมูล BLOG แล้ว คลิกที่นี่

Advertisements

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 12, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 41 ความเห็น.

 1. นายสแปอิง มะแซ ม.3.1 เลขที่ 6

 2. http://patumrat03.wordpress.com/
  ปทุมรัตน์ คำโมนะ ม3.3 เลขที่ 3

 3. http://thanwarat22.wordpress.com/
  ด.ญ.ธัญวรัตม์ ละเอียด ม.3.3 เลขที่ 22

 4. http://golfchutiphon.wordpress.com
  นาย ชุติพนธ์ ยามะสัก เลขที่15 ชั้น ม.3.3

 5. http://preawjub5310.wordpress.com
  ด.ญ. เหมือนฝัน ยารวง เลขที่ 37 ม.3.3

 6. http://tamthanarat.wordpress.com
  เด็กชายภาคภูมิ อุดมธนรัตน์ ชั้น ม.3.3 เลขที่ 29

 7. http://pitchayapadear.wordpress.com/
  น.ส.พิชญาภา เอี้ยวถึ้ง ม.3.3 เลขที่ 6

 8. http://panggee555.wordpress.com
  นภาพร ถนอมกิจ เลขที่23 ม.3.3

 9. http://noonoy.wordpress.com/
  ด.ญ.อังคณา ทรายคำ เลขที่38 ม.3.3

 10. http://gongchanit.wordpress.com
  สาธิตา คำมี เลขที่ 34 ม.3.3

 11. เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ก๋องหล้า เลขที่ 10 ม.3.3

  http://parn19970320blog.wordpress.com

 12. http://youhotshot29321.wordpress.com
  ด.ช.เจษฎา อินคำปา ม.3.3 เลขที่ 12

 13. http://lalidawongsa.wordpress.com/
  เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา ม.3.3 เลขที่ 30

 14. http://pattaponinwkak.wordpress.com
  ด.ช.พัทธพล สมเสมอใจ ม.3.3 เลขที่ิ 5

 15. http://jamelove29274.wordpress.com
  ด.ช.ชเนรินทร์ รุ้งดี ม.3.3 เลขที่ 8

 16. http://parinda27.wordpress.com/

  น.ส.ปริณดา นะนักวัฒน์ ชั้น ม.3.3 เลขที่ 27

 17. http://milk29337.wordpress.com
  ด.ญ.นิรัชพรผ่องใส เลขที่ 26 ม.3.3

 18. http://lovetong09.wordpress.com

  ด.ญ. วริศรา คำมาลา ม3.3

 19. http://khammanun.wordpress.com
  ด.ช.เขมนันท์ เชื้อเมืองพาน ม.3.3 เลขที่ 2

 20. ด.ญ.อังคณา ทรายคำ เลขที่ 38 ม.3.3
  http://noonoy.wordpress.com/

 21. http://savesiwakon.wordpress.com
  นายศิวกร คำอ้าย ม.3.3 เลขที่ 7

 22. http://namwan13.wordpress.com

  ด.ญ.ชนม์นิภา อมรวัฒน์ 3.3 13

 23. https://zomvokiki.wordpress.com
  ด.ญ.สุชาวดี ศิริขันแสง เลขที่ 36 ม.3.3

 24. https://fhagolf160655.wordpress.com/
  ด.ญ.ดวงฤทัย กุศล ม.3.3 เลขที่19

 25. http://saraicello.wordpress.com
  เด็กชายสาหร่าย อาษา ชั้น ม.3.3 เลขที่ 35

 26. http://fay1610.wordpress.com/
  เด็กหญิงพัชราภรณ์ ยานะธรรม ม3.3 เลขที่ 28

 27. http://thutchai.wordpress.com
  เด็กชายธัชชัย ตุลา ม 3.3 เลขที่ 21

 28. http://jataluck.wordpress.com
  เด็กหญิงจุฑาลักษณ์ แก้วสุภลักษณ์ ม.3.3 เลขที่ 11

 29. http://bowkm.wordpress.com/
  ด.ญ. วิไลพร เตจ๊ะสุวรรณ์ ม.3.3 เลขที่ 20

 30. http://nuttapon550.wordpress.com
  เด็กชาย ณัฐพล สารใจ ม.3.3 เลขที่18

 31. http://krittapas29236.wordpress.com
  เด็กชาย กฤตภาส ดวงแก้วน้อย ม.3.3 เลขที่ 1

 32. http://bownattida.wordpress.com/
  ชื่อ น.ส.ณัฐธิดา กาวิละ ม3.3 เลขที่17

 33. http://namny38.wordpress.com
  เด็กหญิง ณิชาภา ตารินทร์ ชั้นม.3.3 เลขที่39

 34. patumrat03.wordpress.com
  นางสาวปทุมรัตน์ คำโมนะ ม.3.3 เลขที่ 3

 35. https://pattaponinwkak.wordpress.com

  พัทธพล สมเสมอใจ ชั้น 3.3 เลขที่ 5

 36. yesterday00.wordpress.com
  เด็กหญิง ชุติมันต์ กุลดี ม 3.3 เลขที่ 16

 37. Junjira Kubbaha
  Junjirakubbaha.wordpress.com
  เด็กหญิงจันทร์จิรา กับปะหะ ชั้น ม.3.3 เลขที่9

 38. https://sittinon30488.wordpress.com/

  สิทธินนท์ วิทยนันทน์ ม.3.3 เลขที่40

 39. lalida30 :
  lalidawongsa.wordpress.com
  เด็กหญิงลลิดา วงค์ษา ชั้น ม.3.3 เลขที่ 30

  🙂

%d bloggers like this: