กิจกรรมการเรียนรู้ ม.5.5


QR CODE

ดาวน์โหลด วิธีใช้ WordPress.com

คลิกดูรายละเอียดนักเรียนที่ส่งที่นี่

โฆษณา

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on พฤศจิกายน 15, 2012, in กิจกรรมการเรียนรู้. Bookmark the permalink. 38 ความเห็น.

 1. นส.เกศนิพิชญ์ โปธา 5.5 เลขที่ 12
  http://katenipitch.wordpress.com/

 2. อนุุตตรีย์ คำเงิน เลขที่ 22 ม.5.5
  http://anuttripang080.wordpress.com

 3. ผุสชา เทพอินถา ม.5.5 เลขที่ 38
  http://hongdang027blog.wordpress.com

 4. นางสาว ไพรพรรณ วัฒนากิจพานิช
  http://gangmcfpan.wordpress.com

 5. น.ส.ปิยะธิดา พฤทธิสัญจัย เลขที่ 16 ม.5.5

  http://baitoay.wordpress.com/

 6. นางสาวปริชมน ทองมา เลขที่15 ม.5.5
  http://sometimeist.wordpress.com/

 7. น.ส.รวิวรรณ เรือนตันแก้ว ชั้น ม.5.5 เลขที่ 17
  http://rawiwan27925blog.wordpress.com

 8. ธัญญาลักษณ์ ไชยรังษี เลขที่ 30 ม.5.5
  http://dizzsaza.wordpress.com/

 9. น.ส.ปภัสรา กุละปาลานนท์ เลขที่ 32 ม. 5.5
  http://dianaoo.wordpress.com/

 10. นางสาว ปาจรีย์ เบเชกู่
  http://pajaree2010.wordpress.com/

 11. Metricsyst :
  นางสาวณัฐชยา นันตา เลขที่ 1 ม.5.5
  http://metricsyst.wordpress.com/

 12. อรุณศรี เครือดี เลขที่ 35 ม5.5
  http://auar.wordpress.com/

 13. http://beerdota.wordpress.com/ นาย ณัฐยศ ปะละน่าน เลขที่ 24

 14. น.ส.ศิริลักษณ์ เครือสาร เลขที่ 40
  http://yeamchz.wordpress.com

 15. นางสาว วิถาดา นิ่มนงค์ เลขที่25
  https://monokoro2010.wordpress.com

 16. นางสาวณัฐณิชา วงค์หาญ เลขที่ 20 5.5
  http://palmnc216.wordpress.com/

 17. นางสาวสุธิน๊ ใจสุข เลขที่ 11
  http://sutineewan.wordpress.com

 18. นางสาวสุธารทิพย์ ภิระบรรณ์ เลขที่ 6
  http://sutarnthip.wordpress.com/

 19. นางสาว พรพิมล ดวงแก้วฝ้าย เลขที่ 34
  http://oporpa.wordpress.com/

 20. นางสาว แสงฝาง คำตื้อ ชั้น ม. 5.5 เลขที่ 19
  http://narukmak3023.wordpress.com/

 21. น.ส. พิชาวริศ ปัญโญแก้ว
  http://janezkk.wordpress.com/

 22. นางสาว อาริยา เฮนเซ่น เลขที่ 27

  http://mymanow.wordpress.com

 23. นาย จตุพงศ์ เทพสมรส เลขที่ 21
  http://kwankwanjk.wordpress.com/

 24. นางสาวสุรดาพร ทะปน เลขที่ 26 ชั้น ม.5.5
  http://suradaporn.wordpress.com/

 25. น.ส.ศิริวรัตน์ เลิศรัตนคาม
  http://siriwarutjj.wordpress.com/

 26. นางสาว สิริกานต์ เหล็กแปง เลขที่ 29
  http://sirikarnkwang.wordpress.com/

 27. สิทธินันท์ สุวรรณโณ เลขที่ 5
  http://sittinanblog.wordpress.com

 28. น.ส. อัญชลี ชัยเมทา เลขที่ 7
  http://mintaun27823.wordpress.com

 29. นาย นที่ เป็งใจม.5.5 เลขที่ 31
  http://natee29932.wordpress.com

 30. นางสาวสิริยุพา ฟองสมุทร
  http://paiizpepo.wordpress.com/

%d bloggers like this: