Monthly Archives: ธันวาคม 2014

บทความ เรื่อง การกำหนดเวลาการวัดผลใน Google Form ด้วย formLimiter


สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เข้าใจการวัดผลแบบง่ายด้วย Flubaroo ใน Google Apps ไปแล้วนะครับ คุณครูที่ใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบหรือการทำแบบสอบถามเราสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบสอบของนักเรียนได้ เราไปดูกันเลยครับว่าทำอย่างไร

1. สร้างแบบฟอร์มแบบทดสอบ

10

2. ไปที่เมนู ส่วนเสริม แล้วเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม หรือ Add on ดังรูป

1

3. แล้วพิมพ์ formLimiter ลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด แล้วเลือก ฟรี หรือ เชื่อมต่อ ดังรูป

3

Read the rest of this entry

Advertisements

บทความ เรื่อง การสร้างข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ด้วย g(Math) ฟอร์ม