บทความ เรื่อง การกำหนดเวลาการวัดผลใน Google Form ด้วย formLimiter


สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เข้าใจการวัดผลแบบง่ายด้วย Flubaroo ใน Google Apps ไปแล้วนะครับ คุณครูที่ใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบหรือการทำแบบสอบถามเราสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบสอบของนักเรียนได้ เราไปดูกันเลยครับว่าทำอย่างไร

1. สร้างแบบฟอร์มแบบทดสอบ

10

2. ไปที่เมนู ส่วนเสริม แล้วเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม หรือ Add on ดังรูป

1

3. แล้วพิมพ์ formLimiter ลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด แล้วเลือก ฟรี หรือ เชื่อมต่อ ดังรูป

3

4.แล้วจะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมาให้เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วเลือกปุ่ม ยอมรับ หรือ Accept ดังรูป

2

5. แล้วจะปรากฏ Dialog Box แจ้งการติดตั้งที่สำเร็จ ดังรูป

4

6. ให้คลิก ส่วนเสริม อีกครั้งหนึ่ง เลือก formLimiter แล้วเลือก Set limit ดังรูป

5

7. แล้วจะปรากฏ Side Bar ขึ้นมาด้านขวา ให้เลือก date and time ดังรูป

6

8. ให้กำหนดวันที่ที่เราต้องการ

7

9. ให้กำหนดเวลาที่เราต้องการ

8

10. แล้วกำหนดข้อความที่ราต้องการสื่อสารกับนักเรียน และกำหนดให้ส่งอีเมลล์แจ้งเตือนครูผู้สอนว่าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนี้หมดเวลาให้นักเรียนทำแล้ว กำหนดเสร็จแล้ว ก็ให้คลิกปุ่ม Save and enable ดังรูป

9

11. หลังจากหมดเวลาแล้วระบบจะแสดง Dialog Box ดังภาพ ขึ้นมาให้นักเรียนเห็น

12

12. ในฟอร์มแบบทดสอบในมุมมองของครูจะแจ้ง แบบฟอร์มนีี้ถูกปิด ดังรูป

11

13. หากต้องการนำฟอร์มเดิมกลับมาให้นักเรียนทำใหม่ ให้คลิกตรงเมนู การตอบกลับ แล้วเลือก ไม่ยอมรับการตอบกลับ ดังรูป อีกครั้งหนึ่ง แล้วไปกำหนดเวลาดังข้อที่ 2 ใหม่

13

เพียงเท่านี้คุณครูผู้สอนก็สามารถกำหนดเวลาในการทำแบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบของนักเรียนได้แล้วครับ

โฆษณา

About mansuang1978

Damrongratsongkroh School, Chiang Rai, Thailanad

Posted on ธันวาคม 3, 2014, in บทความ. Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน บทความ เรื่อง การกำหนดเวลาการวัดผลใน Google Form ด้วย formLimiter.

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: