Search Results for 3.

Information Technology Activities M.3.5 [2nd term], 2012


Advertisements

Information Technology Activities M.3.9 [2nd term], 2012


Information Technology Activities M.3.7 [2nd term], 2012


Information Technology Activities M.3.11 [2nd term], 2012


  1. Midterm Exam for 20 points | Click to students finished | Click to score
  2. Pre O-NET Exam 2012 | www.niets.or.th
  3. Create the short student profile (5 points).
    – Signin Google [http://www.google.co.th]
    – Click to Google+
    – Click to Community GreenIT_Activities@DS_3.3_2012 to do so from Google Drive to create short student profile and share in this community.
  4. Click to Activity Microsoft Power Point Click to students finished

Information Technology Activities M.3.3 [2nd term], 2012


กิจกรรมสร้างสรรค์งาน VDO ม.3.1


Information Technology Activities M.3.1

——————————————————————————————————————

ส่งงาน VDO ที่เสร็จสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 (30 คะแนน)
*ส่งหลังกำหนดหักคะแนน วันละ 1 คะแนน
รูปแบบของชิ้นงาน
1. ไฟล์ VDO ต้องมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ และมีนามสกุลของไฟล์เป็น .avi เช่น can_do_it.avi เป็นต้น พร้อมทั้งเขียนลงแผ่น CD หรือ DVD
2. ออกแบบปกกล่อง DVD ให้สวยงาม
ด้านหน้ากล่อง ประกอบด้วย ชื่อกลุ่มและชื่อเรื่อง (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ด้านหลังกล่อง ประกอบด้วย สมาชิกในกลุ่ม เลขที่ ชั้น และชื่อ ครูแมนสรวง  แซ่ซิ้ม
* ขอให้ทุกกลุ่มตั้งใจนำเสนอชิ้นงานให้สุดความสามารถในเชิงสร้างสรรค์

——————————————————————————————————————–

หัววิดีโอ
1.ชื่อเรื่อง
2.แนะนำนักแสดง

ท้ายวิดีโอ
1. ปิดท้ายตอนจบ เช่น จบแล้วค่ะ, จบบริบูรณ์1, อวสาน, The End, To be continues. เป็นต้น
2. ผู้กำกับ, ช่างกล้อง ฯลฯ หรือ สมาชิกในกลุ่ม
3. ขอบคุณสถานที่ หรือ ผู้ให้การสนับสนุน,    ผู้ให้คำปรึกษา
4. อื่นๆ เช่น เบื้องหลัง เก็บตก เป็นต้น

————————————————————————————————————-

แนวข้อสอบปลายภาคnew

1. ขั้นตอนของการตัดต่อวิดีโอ
2. อุปกรณ์และคุณสมบัติของอุปกรณ์ในการตัดต่อวิดีโอ
3. ประเภทของไฟล์สื่อที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอ (ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว/เสียง)
4. ระบบสัญญาณวิดีโอ
5. มาตรฐานไฟล์วิดีโอ

แบบทดสอบ
————————————————————————————

คลิกดูข้อมูล Team การสร้าง VDO ที่นี่ 

ส่ง URL ของ BLOG ใน WordPress M.3.3


ดูข้อมูลนักเรียนที่ส่งข้อมูล BLOG แล้ว คลิกที่นี่

แบบสำรวจความต้องการเรียนรู้ ICT ม3.1


กิจกรรมการเรียนรู้ ง23102 (ม.3.3)


ให้นักเรียนกรอกชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจในส่วนของแสดงความคิดเห็น โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้

1. ชื่อ+นามสกุล+เลขที่

2. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น E-BOOK

3. ชื่อเรื่องที่นักเรียนสนใจจะศึกษาและจะสร้างสรรค์เป็น BLOG ออนไลน์ ใน WordPress.com

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.2


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

กิจกรรมการเรียนรู้ของ ม.3.1


1. ให้นักเรียนส่งงาน E-Book เล่มโปรดของนักเรียน คลิกที่นี่

—————————————————————————————————–

2. ให้นักเรียนส่งลิงค์ WordPress ของตัว พร้อมใส่ ชื่อ – สกุล และเลขที่ของตนเองมาด้วย

เช่น  https://mansuang1978.wordpress.com

ด.ช. แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

ผลงาน BLOG ของ ม.3.1


ให้นักเรียนส่งลิงค์ WordPress ของตัว พร้อมใส่ ชื่อ – สกุล และเลขที่ของตนเองมาด้วย

เช่น  https://mansuang1978.wordpress.com

ด.ช. แมนสรวง  แซ่ซิ้ม เลขที่ 41

โปรแกรม Adobe Captivate


cp

โปรแกรม Adobe Captivate  เป็นเครื่องมือการเขียนที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วซึ่งใช้ในการสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ elearning เช่นการสาธิตซอฟต์แวร์การจำลองซอฟต์แวร์สถานการณ์แบบกิ่งและแบบทดสอบแบบสุ่มในรูปแบบเว็บขนาดเล็ก (.swf) และรูปแบบ HTML5

นอกจากนี้ยังสามารถแปลงรูปแบบไฟล์ที่สร้างโดย Adobe Captivate (.swf) เป็นรูปแบบ MP4 (.mp4) แบบดิจิตอลซึ่งสามารถเล่นกับเครื่องเล่นสื่อหรืออัปโหลดไปยังเว็บไซต์โฮสติ้งวิดีโอ สำหรับการจำลองซอฟต์แวร์ยั่วยวนสามารถใช้การคลิกเมาส์ซ้ายหรือขวาโดยกดปุ่มและภาพแบบโรลโอเวอร์

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสร้าง screencasts และแปลงงานนำเสนอของ Microsoft PowerPoint ไปเป็นรูปแบบ. swf และ HTML5

ภาพการอบรม คลิกที่นี่

QR Code Group Line การอบรม ณ อบต.ป่าหุ่ง เพื่อสอบถามปรึกษาเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้

IMG_4943

 

 

โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87


tcd

โรงเรียน ตชด.บำรุงที่ 87 ตั้งอยู่ บ้านอากู่ เลขที่167 หมู่ 3 ต.เทอดไทย  อ.แมาฟ้าหลวง จ.เชียงราย  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  2512  โดยหมวดตำรวจตระเวนชายแดนประจำบ้านหินแตก  ได้คำนึงถึงกาารศึกษา จึงได้ร่วมมือกับชาวบ้านอากู่  ได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นมา 1 หลัง ในพื่นที่บริเวณของโรงเรียนประมาณ  6  ไร่  และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1  กันยายน 2512  มีนักเรียนจำนวน  24  คน  โดยมี ส.ต.ท.อุ่นเรือน  เทพโยธา เป็นครูใหญ่คนแรก  ต่อมาได้รับบริจาคเงินจาก คุณพรทิพย์-คุณเอิร์บ ไซม่อน  สร้างอาคารเรียนและมอบอาคารเรียนให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2547  และในปี  2554  ทางโรงเรียนได้มอบโอนให้กับทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต  3  เมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2554

 

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1057120740
รหัส Smis 8 หลัก :
  57030181
รหัส Obec 6 หลัก :
  120740
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ตำรวจตะเวรชายแดนบำรุงที่ 87
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  tomrodtavanchaydan bumrung87
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอากู่
ตำบล :
  เทอดไทย
อำเภอ :
  แม่ฟ้าหลวง
จังหวัด :
  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :
  57240
โทรศัพท์ :
  0805002487
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2512
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เทอดไทย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทอดไทย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:
  66 กม.

ง23101-ง23102 (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558


images (10)  คำอธิบายรายวิชา
images (10)  แบบทดสอบก่อนเรียน | รายชื่อนักเรียนที่ส่งแล้ว | คะแนน
images (10)  กิจกรรมการเรียนรู้

1. หน่วยที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน (10 คะแนน)

2. หน่วยที่ 2 การออกแบบด้วยเทคโนโลยี คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่บทเรียน banner (30 คะแนน)

3. ทดสอบกลางภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ) (10 คะแนน)

4. คะแนนเก็บ คลิกที่นี่

5. หน่วยที่ 3 การพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ (20 คะแนน)

6. ทดสอบปลายภาคเรียน(ทฤษฎี/ปฏิบัติ)และชิ้นงานโครงงาน (20 คะแนน) แบบทดสอบหลังเรียน|คลิกดูรายชื่อผู้เข้าสอบแล้ว|คลิกดูผลสอบ

7. เวลาเรียน (10 คะแนน)

รวม 100 คะแนน

บทความ เรื่อง การกำหนดเวลาการวัดผลใน Google Form ด้วย formLimiter


สวัสดีครับหลังจากที่เราได้เข้าใจการวัดผลแบบง่ายด้วย Flubaroo ใน Google Apps ไปแล้วนะครับ คุณครูที่ใช้ Google Form ในการทำแบบทดสอบหรือการทำแบบสอบถามเราสามารถกำหนดเวลาในการทำแบบสอบของนักเรียนได้ เราไปดูกันเลยครับว่าทำอย่างไร

1. สร้างแบบฟอร์มแบบทดสอบ

10

2. ไปที่เมนู ส่วนเสริม แล้วเลือก ดาวน์โหลดส่วนเสริม หรือ Add on ดังรูป

1

3. แล้วพิมพ์ formLimiter ลงในช่องค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด แล้วเลือก ฟรี หรือ เชื่อมต่อ ดังรูป

3

Read the rest of this entry

ง30226 การเขียนโปรแกรมภาษาซี


C Programming (ง30226)

Before Examination Click here | Result

Learning

1. Power Point

2. Learning Papers1 |Learning Papers2

3. Work Sheet

4. Dev C++ Software For Download for Windows 7

5. Download Dev C++ Link1 |Dev C++ Link2 For Windows 8  (64 bit)

—————————————————————————————————————

C Language Coding Activities

Activity 1 Click here
Activity 2 Click here
Activity 3 Click here
Activity 4 Click here
Activity 5 Click here
Activity 6 Click here
Activity 7 Click here
Activity 8 Click here
Activity 9 Click here
Activity 10 Click here
Activity 11 Click here
Activity 12 Click here

—————————————————————————————————————

Exercise

Exercise 1 [List] | Exercise 2 [List] | Exercise 3 [List] | Exercise 4 [List] | Exercise 5 [List]

—————————————————————————————————————

Test

Test 1 [Result] | Test 2 [Result] | Test 3 [Result] | Test 4  [Result] | Test 5 [Result]

————————————————————————————————————–

Socore Before Examination Click here

————————————————————————————————————–

Final Examination Click here | Result

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้”


1. คู่มือการอบรม
2. ตารางการอบรม
3. โครงร่างสื่อและตัวอย่างผลผลิต
4. ตัวอย่างผลงาน “การจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้”
5. หลักสูตรแกนกลาง พุทธศักราช 2551 (ไฟล์เวิร์ด)
6. แบบประเมินการอบรม
7. ผลงานผู้เข้าอบรม รุ่น 1|รุ่น 2

 

เรื่องที่ 5 การสร้างโมเดลที่ซับซ้อน


การสร้างโมเดลที่ซับซ้อน

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนดังต่อไปนี้

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3. สาsketchup-1004358-SplitPartsระการเรียนรู้
3.1 การจัดกลุ่มวัตถุ (Group)
3.2 การสร้างคอมโพเน้นท์ (Component)
3.3 การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างงาน
4. แบบฝึกหัด
5. แบบทดสอบหลังเรียน

กลับสู่เมนูหลัก

เรื่องที่ 4 การสร้างโมเดล 3 มิติ


การสร้างโมเดล 3 มิติ

ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนดังต่อไปนี้

1. จุดประสงค์การเรียนรู้
2. แบบทดสอบก่อนเรียน

3. สาระการเรียนรู้01-แมนสรวง-แซ่ซิ้ม-งานชิ้นที่1
3.1 ชุดเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานสามมิติ
3.2 การดึงพื้นผิวขึ้นลงหรือเจาะทะลุ พื้นผิว ด้วยเครื่องมือ (Push/Pull)
3.3 การเคลื่อนย้าย/คัดลอก
3.4 การหมุนหรือคัดลอกชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือ Rotate
3.5 การดึงพื้นผิวตามแนวเส้นด้วย Follow Me
3.6 การย่อ-ขยาย ขนาดด้วย Scale
3.7 การใช้เครื่องมือวัดระยะ
4. แบบฝึกหัด
5. แบบทดสอบหลังเรียน

กลับสู่เมนูหลัก